Familjehem - SilverSeger

Familjehem

Familjehem sökes, utbildas och handleds av oss på SilverSeger. Vi erbjuder familjehem med konsulentstöd. Våra familjehem har olika ursprung och bakgrund. Varje individ har unika behov och matchas in mot passande familjehem med konsulentstöd. Ungdomar och barn som flyttar till ett familjehem befinner sig i en otrygg och instabil situation. Våra erfarna konsulenter ger fortlöpande professionell rådgivning samt stöd dygnet runt.

 

Utbildning 

Utbildning och handledning Familjehemmen får ta del av vår grundutbildning, som anpassas efter situation och behov, för att kunna erbjuda barn och ungdomar en god omvårdnad. Vidare får våra familjer handledning med utbildad handledare i grupp eller individuellt en gång i månaden. Familjehemmen får även besök av SilverSegers konsulenter en gång i veckan vid ny placering och där efter vid behov men minst en gång var tredje vecka. Besöken har som syfte att ge familjehemmen stöd genom samtal och se hur samarbetet mellan familjehemmet och den unge fungerar. För stöd och rådgivning finns även våra konsulenter tillgängliga på telefon dygnets alla timmar.

/familj-glad-bebis.jpg